Obsługa Javax.servlet.jsp.jspException Nie Może Pobrać Definicji Fasoli O Wartości Null Na Pewnym Etapie Działania?

Szybka i łatwa naprawa komputera

 • 1. Pobierz i zainstaluj Restoro
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania
 • Pobierz to oprogramowanie teraz, aby zmaksymalizować wydajność komputera.

  W tym samouczku będziemy identyfikować niektóre możliwe przyczyny, które mogą uniemożliwić javax.servlet.jsp.jspexception uzyskanie pojedynczej definicji komponentu w formie pustej podczas udziału w akcjach, a następnie przedstawię potencjalne poprawki, które możesz wypróbować dotyczące rozwiązania. …

  Utworzyłem projekt JSP. Użyj tej struktury Struts 1. Projekt będzie szczególnie stary, będzie miał wiele stron, manewrów, które postanowiłem dodać pozytywnie nowe. Skopiowałem istniejącą stronę zapytań ze wszystkimi jej możliwościami, akcjami i szablonami, aby wszystko było w porządku. Ale to nie tak!

  Po pierwsze, chcę rozwinąć naprawdę proste podstawowe archiwum JSP. Było świetnie bez , widziałem całe moje “Hello World”. Następnie zmieniłem zgłoszenie w następujący sposób:

   <% który może request.setCharacterEncoding ("UTF8");%><% @ page contentType oznacza "tekst / html; zestaw znaków = UTF-8"%><% @ page pageEncoding = "UTF-8"%><% at taglib uri = "/ tags and struts-bean" prefiks = "fasola"%><% at taglib uri = "/ tags lub struts-logic" prefiks = "logic"%><% @ taglib prefiks oznacza "html" uri = "/ labels / struts-html"%><% @ taglib uri oznacza, że ​​prefiks "/ tags / struts-nested" jest równy "nested"%><% @ taglib prefiks implikuje "fa" uri = "/ WEB-INF dla każdego tlds / finearts"%> 

  org.apache.jasper.JasperException: Wystąpił wyjątek podczas przetwarzania strony JSP /pages/editTexts.jsp

   12: 13: identyfikator nawigacji = "806" />czternaście:15: 16: Śledzenie partii: 17: na org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException (JspServletWrapper.java:505)  org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service (JspServletWrapper.java: 398)  w całym org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile (JspServlet.java:342)  Strona internetowa: apache.jasper.servlet.JspServlet.service (JspServlet.java:267)  zawierające javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:717)  World Great Web pod adresem.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:290)  Pod org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206)  WWW pod adresem.displaytag.filter.ResponseOverrideFilter.doFilter (ResponseOverrideFilter.java:125)  World Wide Web pod adresem.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java: 235)  kto ma org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java: 206)  obecnie na depo.common.filter.EncodeFilter.doFilter (EncodeFilter.java:32)  zmartwienia org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java: 235)  znaleziono na org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206)  web at.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter (MonitorFilter.java: 390)  z org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java: 235)  w wyniku działania org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206)  Strona internetowa: apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke (StandardWrapperValve.java:233)  Strona internetowa: apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java: 191)  o org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:128)  W org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:102)  przez org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:109)  przez org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:286)  Pod org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process (Http11Processor.java: 845)  będąc na org.apache.coyote.http11.Http11Protocol $ Http11ConnectionHandler.process (Http11Protocol.java:583).  w org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ Worker.run (JIoEndpoint.java:447)  na java.lang.Thread.run (Thread.java:595)Spowodowane przez: javax.servlet.ServletException: javax.servlet.jsp.JspException: Nie można pomyślnie pobrać definicji ziarna aplikacji: „EditTextsForm” na temat akcji: „/pages/editTexts.do”  Worldwide-web at.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException (PageContextImpl.java:852)  internet pod adresem.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException (PageContextImpl.java: 781)  dostarczone pod adresem org.apache.jsp.pages.editTexts_jsp._jspService (editTexts_jsp.java:104)  cały światowy internet pod adresem.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service (HttpJspBase.java:70)  Pod javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:717)  org at.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service (JspServletWrapper.java:374)  ... 24 więcejZgłoszony tylko w wyniku: javax.servlet.jsp.JspException: Nie można uzyskać konkretnej definicji komponentu do przygotowania makijażu: Akcja "EditTextsForm": on "/pages/editTexts.do"  online pod adresem.apache.struts.taglib.html.FormTag.lookup (FormTag.java:881)  pod adresem org.apache.struts.taglib.html.FormTag.doStartTag (FormTag.java:488)  W org.apache.jsp.pages.editTexts_jsp._jspx_meth_html_005fform_005f0 (editTexts_jsp.java:170)  W org.apache.jsp.pages.editTexts_jsp._jspService (editTexts_jsp.java:94)  ... 27 więcejNawiąż połączenie jdbc: mysql: // localhost: 3306 / szepmubk? po prostu weź relaxrelax relax relax relax relax zwolnij, relaks relaxAutoCommit = true & autoReconnect jest równe true & useServerPrepStmts = przekonania i użycieUnicode = true & characterEn kanały = UTF-8 & mysqlEncoding jest równe utf8 & characterSetResults = UTF-8javax.servlet.Servlet .Exception: JavaException: JavaException: JavaException: Java .lang.NullPointerException    w org.apache.struts.action.RequestProcessor.processException (RequestProcessor.java: 520)    w org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform (RequestProcessor.java:427)  w org.apache.struts.action.RequestProcessor.process (RequestProcessor.java:228)  W org.apache.struts.action.ActionServlet.process (ActionServlet.java:1913)  pod adresem org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet (ActionServlet.java:449)  pod adresem javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:617)  z javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:717)  Sieć WWW pod adresem.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:290)  Pod org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206)  org at.displaytag.filter.ResponseOverrideFilter.doFilter (ResponseOverrideFilter.java:125)  org at.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java: 235)  w org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java: 206)  następnie w celu depo.common.filter.EncodeFilter.doFilter (EncodeFilter.java:32)  znajduje się na org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java: 235)  znaleziono na org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206)  online pod adresem.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter (MonitorFilter.java: 390)  z powrotem w org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java: 235)  tylko w org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:206)  sieć pod adresem.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke (StandardWrapperValve.java:233)  Strona internetowa: apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java: 191)  sugeruje org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:128)  W org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:102)  pod adresem org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:109)  pod adresem org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:286)  W org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process (Http11Processor.java: 845)  w org.apache.coyote.http11.Http11Protocol $ Http11ConnectionHandler.process (Http11Protocol.java:583)  może w org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ Worker.run (JIoEndpoint.java:447)  pod adresem java.lang.Thread.run (Thread.java:595)Spowodowane przez: java.lang.NullPointerException  przez depo.finearts.action.EditTextsAction.execute (EditTextsAction.java:35)  w org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform (RequestProcessor.java:425)  ...dwadzieścia sześć więcej 
   pakiet depo.finearts.form;importuj depo.common.db.DBPołączenie;importuj depo.finearts. *;importowanie javax.servlet.http.HttpServletRequest;import org.apache.struts.action.ActionMapping;import org.apache.struts.action.ActionErrors;import org.apache.struts.action.ActionForm;Publiczna elegancja EditTextsForm rozszerza ActionForm  DBPołączenie;  Użytkownik-użytkownik;  Akcja ciąg;  int-ID;  w Crush  sprawdź podczas publicznych ActionErrors (zastosowano ActionMapping, HttpServletRequest)    ActionErrors odpowiadają błędom new ActionErrors ();    także if (! action.startsWith ("validate")) zwraca null;    setAction („zapisz”);    zwracać błędy;    @ Zgnieść   publiczne void resetowane do zera (ActionMapping-Maps, HttpServletRequest) null ".equals (akcja))      Akcja oznacza „nieprawidłowy”;        if (request.getParameterMap (). ZawieraKlucz ("id"))      id = Integer.parseInt (request.getParameter ("id"));      Kupujący = nowy użytkownik (login, identyfikator);     różne      Użytkownik = nowy internauta (login);        public void restore() zgłasza wyjątek    pobierzUżytkownika (). na ratunek ();    pobierzPołączenie (). pobierzPołączenie (). popełniać ();    uniwersalne połączenie DBConnection getConnection ()    Odwrotne połączenie;    setConnection public nie jest istotna (połączenie DBConnection)    this.connection powinno poinformować Cię o połączeniu;    użytkownik publiczny getUser ()    Opinie klientów;    publicznie dostępny setUser (user-user)    this.user oznacza zupełnie nowego użytkownika;    GetAction ciągu publicznego ()    Działanie odwracalne;    Public gap setAction (akcja łańcuchowa)    to.akcja odpowiada 1 akcji;    public int getId ()    Identyfikator zwrotu;    publiczny stary setId (identyfikator int)    Ten .id pasuje do wspaniałego identyfikatora; 


  Szybka i łatwa naprawa komputera

  Czy Twój komputer działa wolno i stale wyświetla błędy? Czy zastanawiałeś się nad zmianą formatu, ale nie masz czasu ani cierpliwości? Nie bój się, drogi przyjacielu! Odpowiedź na wszystkie Twoje problemy z komputerem jest tutaj: Restoro. To niesamowite oprogramowanie naprawi typowe błędy komputera, ochroni Cię przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem, awarią sprzętu i zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Dopóki masz ten program zainstalowany na swoim komputerze, możesz pożegnać się z tymi frustrującymi i kosztownymi problemami technicznymi!


  Pobierz to oprogramowanie teraz, aby zmaksymalizować wydajność komputera.

  Javax Servlet Jsp Jspexception Cannot Retrieve Definition For Form Bean Null On Action
  Javax Servlet Jsp Jspexception Ne Mozhet Poluchit Opredelenie Dlya Nulevogo Komponenta Formy Pri Dejstvii
  Javax Servlet Jsp Jspexception Kann Definition Fur Form Bean Null Bei Aktion Nicht Abrufen
  Javax Servlet Jsp Jspexception Ne Peut Pas Recuperer La Definition Du Bean De Formulaire Null Lors De L Action
  Javax Servlet Jsp Jspexception Nao Pode Recuperar A Definicao Para Form Bean Null Na Acao
  Javax Servlet Jsp Jspexception No Puede Recuperar La Definicion Del Bean De Formulario Nulo En La Accion
  Javax Servlet Jsp Jspexception은 작업 시 양식 Bean Null에 대한 정의를 검색할 수 없습니다
  Javax Servlet Jsp Jspexception Non Puo Recuperare La Definizione Per Il Form Bean Null In Azione
  Javax Servlet Jsp Jspexception Kan De Definitie Voor Formulierbean Null Bij Actie Niet Ophalen
  Javax Servlet Jsp Jspexception Kan Inte Hamta Definition For Form Bean Null Vid Atgard

  Obsługa Javax.servlet.jsp.jspException Nie Może Pobrać Definicji Fasoli O Wartości Null Na Pewnym Etapie Działania?
  Scroll to top